1. < class="6irqn" id="enyyq">
    2. $Categorys[$catid1]['catname']

     首页>产品中心>空调电源产品

     P02

     P02

     输入的DC750V电压通过熔断器、电抗器、预充电电路、支撑电容后经过全桥逆变,全桥逆变后经过隔离变压器,然后经过整流,最后经过LC滤波,变成稳定的DC600V。 DC600V分别给压缩机逆变器、冷凝 风机逆变器、蒸发风机逆变器3个逆变器供电, 3个逆变器经过逆变器后,分别输出电压、频率可调的PWM波给负载供电

     工作环境温度:    -25℃ -- +60℃      

     相对湿度:       95%(不结露)                    

     额定输入电压:    DC750V        

     输入电压波动范围:DC500V—DC900V     

     输出电压:        DC600V  

     额定输出功率:     15kW         

     输出过载能力      150%(小于1分钟)   

     效率              大于88%

     逆变基本参数

      压缩机逆变器

     输入电压:        DC600V

     输入电压范围:   DC550V-DC650V

     额定输出功率:   8kW

     最大输出功率:   10kW

     额定电流:       17A

     过载能力:       25A(1分钟)

     最大电流:       30A

     输出电压范围:   AC146V-360V

     输出频率:       30Hz-90Hz

     输出波形:       PWM波

      冷凝风机逆变器

     输入电压:        DC600V

     输入电压范围:   DC550V-DC650V

     额定输出功率:   1.5kW

     最大输出功率:   2.5kW

     额定电流:       3.8A

     过载能力:       5A(1分钟)       

     最大电流:       6A

     输出电压:       400V

     输出频率:       50Hz

     输出波形:        PWM波

     蒸发风机逆变器

     额定输出功率:   1.5kW

     最大输出功率:   2.5kW

     额定电流:       3.8A

     过载能力:       5A(1分钟)       

     最大电流:       6A

     输出电压:       400V/40H; 415V/60H;

     系统其它参数         

     防护等级:         IP54    

     重量:            105kg         

     外形尺寸:         见附图3

     通讯方式:        485通讯

     散热方式:        强迫风冷

     环境温度:        -25℃ -- +60℃   

     技术支持 英铭科技
    3. < class="isaiz" id="xv1hj">
      < class="kx9ea" id="gw034">