1. < class="6irqn" id="enyyq">
    2. $Categorys[$catid1]['catname']

     首页>产品中心>DC/DC电源

     P05

     P05

     产品型号:P441D110D123SM00X

     产品描述:

         本电源将输入的DC440V直流电压,转换为输出稳定和隔离的DC110V电压,电源可以在DC77~137.5V范围内稳定可调。

     参数:

     输入电压:        DC440V
     输入电压范围:    DC300V~DC520V
     输出电压:    DC110V,在DC77~137.5V范围内可调
     额定功率:        10kW
     转换效率:        ≥90%
     过载:            105%~120%额定电流
     输入输出是否隔离   隔离
     安装方式          车下吊装
     防护等级          IP66
     环境温度          -25℃~+45℃
     存储温度          -40℃~+85℃
     噪音              <60dB (各向1m处)
     重量              ≤45kg

     技术支持 英铭科技
    3. < class="isaiz" id="xv1hj">
      < class="kx9ea" id="gw034">