1. < class="6irqn" id="enyyq">
    2. $Categorys[$catid1]['catname']

     首页>产品中心>ku体育平台电源产品

     A18

     A18

     产品型号:A111D480DI142DB50X

     产品描述:

         电源箱将DC110V(波动范围DC66V~DC154V)输入电压变成2路稳定的DC48V和2路稳定的DC24V供给负载。电源箱具有输入过欠压、过温、短路、过载保护。结构采用3U机箱模式,具有优良的电气性能和使用工况。

     参数:

     额定输入电压: DC110V 
     输入电压范围:DC66V~DC154V    
     额定输出电压:DC48/24V(±1%)
     输出功率:    1.44kW  
     额定效率:    ≥85%(额定工况典型值) 
     过温保护:    110℃~130℃                                                                                                                                    

     绝缘耐压:    AC1.5kV(I/GND)\AC1.5kV(I/O)\AC500V(O/GND)
     外形尺寸:    482.6mm*306mm*132.5mm(偏差:±0.5mm)
     重量:        ≤10kg
     工作环境温度: -40℃~+70℃(85℃下保持10min)
     机箱防护等级:IP50
     工作海拔高度:<3000m  
     相对湿度:     ≤90%(无凝露)

     技术支持 英铭科技
    3. < class="isaiz" id="xv1hj">
      < class="kx9ea" id="gw034">